ჩვენ შესახებ

ჰოსპიტლის მართვის სისტემის – MEDWORK – ის შექმნა დაიწყო 2008 წელს, როდესაც პროგრამისტების ჯგუფმა ექიმებთან ერთად შექმნა ამბულატორიისთვის საჭირო პროგრამა.  მთავარი პრინციპი იყო შექმნილიყო სისტემა იმ დროისთვის არსებული თანამედროვე პროგრამირების ტექნოლოგიების გამოყენებით ამასთანავე ეს ტექნოლოგიები უნდა ყოფილიყო ადვილად განახლებადი მომავალში. ასევე მთავარი პრინციპი იყო შექმნილიყო სისტემა რომლის მართვასაც კლინიკის მენეჯმენტი და პერსონალი შეძლებდა პროგრამისტების ჯგუფისაგან მაქსიმალურად დამოუკიდებლად.

კლინიკის მართვის სისტემის მოდულები

პაციენტის რეგისტრაციის მოდული
პერსონალის მართვის მოდული
ფინანსური მოდული
აფთიაქი/საწყობი
ელექტრონული სამედიცინო ისტორია
ლაბორატორიის მოდული
კლინიკის მართვა და სტატისტიკა
ჩაწერის სია
ქოლ-ცენტრის მოდული
დოკუმენტაციის მართვის მოდული