ახალი ვერსია

56

კლინიკების საერთო რაოდენობა

30

ამბულატორიული

26

სტაციონარი

2992

მომხმარებელთა რაოდენობა

კანვენი-კანისა და ვენსნეულებათა სამეცნიერო კვლევითი ეროვნული ცენტრი

კანისა და ვენსნეულებათა სამეცნიერო-კვლევითი ეროვნული ცენტრი წარმოადგენს საქართველოში დერმატო-ვენეროლოგიური და კოსმეტოლოგიური სამსახურის უძველეს და ძი

მომხმარებლები ჩვენს შესახებ