ინტეგრაციები

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პორტალი MOH.GOV.GE

ინტეგრირებული კომპონენტებია:

  • ელექტრონული რეცეპტი
  • ჯანმრთელობის ელექტრონული ჩანაწერების სისტემა EHR

MEDSOFT სისტემაში დამატებული ელექტრონული რეცეპტი ავტომატურად იტვირთება ექიმის ელ-რეცეპტის პორტალზე, შედეგად ექიმი მუშაობს მხოლოდ MEDSOFT სისტემაში, კლინინიკის ადმინისტრაციას კი შეუძლია რეპორტების საშუალებით განახორციელოს კონტროლი.

დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი (NCDC)

Statistics.moh.gov.ge-სთან ინტეგრირებული კომპონენტებია:

  • ფორმა 025
  • ფორმა 066

MEDSOFT სისტემაში დაგენერირებული ათასობით ჩანაწერების ატვირთვა მარტივადაა შესაძლებელი, შედეგად მომხმარებელს აღარ მოუწევს თითოეული შემთხვევის პორტალზე შეყვანა.

ლაბორატორიულ ანალიზატორებთან ინტეგრაცია

ანალიზატორებთან ინტეგრაციის საშუალებით ანალიზის პასუხები ავტომატურად აისახება MEDSOFT სისტემაში და ლაბორანტის დადასტურების შემდეგ ხელმისაწვდომია დანარჩენი სამედიცინო პერსონალისთვის, პასუხების გადატანა მარტივადაა შესაძლებელი ფ100 ში.

კლინიკური კვლევები

შვეიცარიული სისტემა რომელიც განკუთვნილია კლინიკური კვლევებისთვის

ინტეგრაცია ბუღალტრულ სისტემებთან

ინტეგრაცია გულისხმობს MEDSOFT სისტემაში აღრიცხული მომსახურებების, გადახდების, დავალიანებების, პერსონალის, ხელფასების, აფთიაქის შესყიდვების ასახვას ბუღალტრულ პროგრამაში