შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პორტალი MOH.GOV.GE
ინტეგრირებული კომპონენტებია:
ელექტრონული რეცეპტი
ჯანმრთელობის ელექტრონული ჩანაწერების სისტემა EHR
MEDSOFT სისტემაში დამატებული ელექტრონული რეცეპტი ავტომატურად იტვირთება ექიმის ელ-რეცეპტის პორტალზე, შედეგად ექიმი მუშაობს მხოლოდ MEDSOFT სისტემაში, კლინინიკის ადმინისტრაციას კი შეუძლია რეპორტების საშუალებით განახორციელოს კონტროლი.