ლაბორატორიულ ანალიზატორებთან ინტეგრაცია

ანალიზატორებთან ინტეგრაციის საშუალებით ანალიზის პასუხები ავტომატურად აისახება MEDSOFT სისტემაში და ლაბორანტის დადასტურების შემდეგ ხელმისაწვდომია დანარჩენი სამედიცინო პერსონალისთვის, პასუხების გადატანა მარტივადაა შესაძლებელი ფ100 ში.