შპს “თამაზ ორაგველიძის კარდიოლოგიური ცენტრი”

წარმოადგენს კარდიოლოგიურ ამბულატორიას, სადაც შესაძლებელია სრული სპექტრის კარდიოლოგიური მომსახურების მიღება/

საკონტაქტო ნომერი: 599 55 38 38; 0322 36 44 85;