ოპერაციების და ანესთეზიის კომპონენტი

Management of the clinic

MEDSOFT მა კლინიკის მართვის მოდულს დაამატა კიდევ ერთი მიმართულება – ოპერაციების და ანესთეზიის კომპონენტი.

მიღებული კომბინირებული (ფინანსურს + კლინიკური ნაწილი) რეპორტი შეიცავს მნიშვნელოვან სტატისტიკურ ინფორმაციას და განვლილი პერიოდის თვის, წლის ჭრილში გრაფიკული ანალიზის საშუალებას იძლევა.

სტანდარტული ფინანსური რეპორტები მოიცავს შემდეგ ინფორმაციას.

• ჩატარებული ოპერაციის სახეობა და რაოდენობა
• დაწყება, დასრულება
• ფასი
• მონაწილე პერსონალი

ოპერაციების და ანესთეზიის კომპონენტი კი დამატებით მოიცავს შემდეგ ინფორმაციას:
• ანესთეზიის სახე
• ანესთეზიის დაწყება, დასრულება, ხანგრძლივობა
• ASA
• ოპერაციის პროფილი
• პოსტოპერაციულში გადაყვანა და დაყოვნება
• პოსტოპერაციულში ფხვ ზე ყოფნის ხანგრძლივობა
• გართულებები

მიღებული კომბინირებული (ფინანსურს + კლინიკური ნაწილი) რეპორტი შეიცავს მნიშვნელოვან სტატისტიკურ ინფორმაციას და განვლილი პერიოდის გრაფიკული ანალიზის საშუალებას იძლევა.

ყველა რეპორტს აქვს:
• ექსელში ექსპორტი
• ბეჭდვის
• გრაფიკულ რეჟიმში შედარების ფუნქცია

MEDSOFT.GE – კლინიკის მართვის საინფორმაციო სისტემა