ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო წმ.დავით აღმაშენებლის ქსენონი

გაიხსნა 1912 წელს და იყო ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფო. დაწესებულება ამ ხნის განმავლობაში უწყვეტად ფუნქციონირებს და უზრუნველყოფს პაციენტების საჭიროებებზე მორგებულ მაღალი ხარისხის ამბულატორიულ და სტაციონარულ სერვისს. კლინიკა გათვლილია 80 საწოლზე

საკონტაქტო ნომერი: 0331 22 24 03