ახალი ვერსია

56

კლინიკების საერთო რაოდენობა

30

ამბულატორიული

26

სტაციონარი

2992

მომხმარებელთა რაოდენობა

მომხმარებლები ჩვენს შესახებ