ავტომატურად შევსებადი ფორმა N IV-100/ა

electronic-medical-history

ფორმა IV-100/ა შევსება კიდევ უფრო ავტომატიზებული გახდა, მისი დაწერა გაცილებით ნაკლებ დროს მოითხოვს ვიდრე ოდესმე 🙂

MEDSOFT-ის სისტემაში ეს ფორმა HL7 სტანდარტის მიხედვითაა შედგენილი და უამრავი სიახლეა.

ახალ ვერსიაში გარდა საპასპორტო მონაცემებისა ავტომატურად ივსება შემდეგი ველები
• დიაგნოზი (ძირითადი, გართულება, თანმხლები)
• ჩატარებული მომსახურების ხელოვნური კოდი, დასახელება და მისი დაწყება-დასრულების დრო
• კვლევების და კონსულტაციების ჩამონათვალი
• გახარჯული მედიკამენტები ჩამონათვალი
• ლაბორატორიული კვლევის შედეგები

• ინსტრუმენტული კვლევის შედეგები

• კონსულტანტის ჩანაწერი

დამატებითი შესაძლებლობები:

• HL7 სტანდარტი

• ვერსიების კონტროლი

• შაბლონების შექმნა

• შენიშვნების სისტემა

• გაცემული ფორმა IV-100/ა რეპორტი

შესაძლებელია გაცემული ფორმა IV-100/ა-ის ერთდროულად ჩამოტვირთვა PDF ფორმატში – ჯანდაცვის სამინისტროში გადასაგზავნად.

MEDSOFT.GE – კლინიკის მართვის სისტემა