საქონლის იმპორტი RS.GE დან

Pharmacy/warehouse

სახარჯი მასალების და მედიკამენტების იმპორტი RS.GE დან.

მომხმარებლებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და სასიამოვნოა RS.GE დან საშუალებების იმპორტი MEDWORK ში.

ამ ფუნქციის საშუალებით უკვე შესაძლებელია “ხელის ერთი მოსმით” ასობით საშუალების მარტივად შეტანა აფთიაქი/საწყობის მოდულში.

  • ირჩევთ ზედნადებს რომლის იპორტიც გსურთ
  • ირჩევთ განყოფილებას
  • უთითებთ ერთეულს და ვადას
  • დააჭერთ შემოტანას

სულ ეს არის. საშუალებები შემოტანილია!

კლინიკის მართვის საინფორმაციო სისტემა – MEDSOFT.GE