დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი (NCDC)
Statistics.moh.gov.ge-სთან ინტეგრირებული კომპონენტებია:
ფორმა 025
ფორმა 066
MEDSOFT სისტემაში დაგენერირებული ათასობით ჩანაწერების ატვირთვა მარტივადაა შესაძლებელი, შედეგად მომხმარებელს აღარ მოუწევს თითოეული შემთხვევის პორტალზე შეყვანა.